Nasze technologie

TECHNOLOGIA BRUTT SAVER

Brutt Technologies to metoda naprawy uszkodzonych ścian od ponad 25 lat stosowana w krajach Europy zachodniej. W Polsce po raz pierwszy zastosowana została w roku 1999 w Częstochowie. Służy do wykonywania napraw popękanych ścian i kotwienia murów we wszelkich rodzajach konstrukcji budowlanych, od małych domków jednorodzinnych do dużych obiektów przemysłowych, budynków z płyt prefabrykowanych, konstrukcji mostowych i wielu innych. Z uwagi na swoje zalety szczególnie nadaje się do naprawy murów w obiektach zabytkowych. Najczęściej spotykane przykłady napraw to: naprawy popękanych ścian, kotwienie murów, naprawy nadproży i belek, stabilizacja wyboczonych ścian i wiele innych. Zalety metody to: jej wysoka jakość i trwałość, minimalna ingerencja w strukturę naprawianych obiektów, szybki i prosty montaż, mała uciążliwość dla użytkowników obiektów, w których ma miejsce naprawa murów, odporność na korozję.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Naprawy popękanych ścian, kotwienie murów, naprawy nadproży i belek, stabilizacja wyboczonych ścian i wiele innych.

JAKOŚĆ I KRÓTKI CZAS MONTAŻU

Wysoka jakość i trwałość, minimalna ingerencja w strukturę naprawianych obiektów, szybki montaż bez uciążliwości dla użytkowników obiektów.

RODZAJE OBIEKTÓW

Mury w obiektach zabytkowych, ale również domy, obiekty przemysłowe, konstrukcje mostowe oraz z budynki z płyt prefabrykowanych.

SPEŁNIA EUROPEJSKIE NORMY

Wszystkie materiały produkowane są w oparciu o Normy Europejskie: EN 845-1 oraz EN 998-2:2004

Technologia SAS Systems

Metoda ściągów SAS Systems polega na wzmocnieniu konstrukcji budynków poziomymi prętami stalowymi, wprowadzonymi na wysokościach przekryć stropów po zewnętrznym obrysie murów. Sprężone ściągi doprowadzają mury do stanu pierwotnego (przed spękaniem). Metoda ściągów stabilizuje nierównomiernie osiadające budynki. Unika się skomplikowanego wzmacniania fundamentów i gruntu. Prace prowadzi się bez wyłączania budynku z użytkowania. Na placu robót wykonuje się tylko montaż wcześniej przygotowanych ściągów i połączeń.

ŁATWOŚĆ MONTAŻU

Ściągi szalunkowe, systemy zbrojenia, gwoździe gruntowe, mikropale kotwy gruntowe, systemy kotwiące dla tuneli i górnictwa

JAKOŚĆ

Jakość systemu certyfikowana w zgodności z DIN ISO 9001

WSZECHSTRONNOŚĆ

Możliwość cięcia, łączenia i przedłużania w dowolnym miejscu oraz wykorzystania niestandardowych długości prętów

WYTRZYMAŁOŚĆ

Mocny, masywny, samoczyszczący gwint na całej długości pręta oraz  szerokie żebra gwintu gwarantują optymalną przyczepność

TECHNOLOGIA REMMERS

Stosowana podczas wykonywania prac w zakresie napraw popękanych i uszkodzonych ścian oraz kotwienia murów we wszelkich rodzajach konstrukcji budowlanych. Kotwy spiralne powodują minimalną ingerencję w naprawiany mur, ponieważ są układane w spoinach. Nawet spękane cegły mogą być w tej metodzie renowacji użyte ponownie. Jest to jeden z powodów, dla których kotwy spiralne cieszą się dużą akceptacją wśród konserwatorów zabytków. Pęknięcia elewacji i nadproży, otworów lub łuków mogą być dzięki tej „dyskretnej” metodzie naprawiane skutecznie i ekonomicznie.

NAPRAWA POPĘKANYCH ŚCIAN

Kotwy spiralne Remmers to rozwiązanie trwałe i proste do wszelkich rodzajów konstrukcji budowlanych

NAPRAWA RYS W CEGLE

Technologia umożliwia również naprawę rys w cegle oraz ponowne wykorzystanie spękanych cegieł

USUWANIE I UZUPEŁNIANIE SPOIN

W wybranych wcześniej określonych miejscach na tej samej długości należy usunąć poziome spoiny muru. Głębokość usuwania wynosi ok. 6 cm.

KOTWY SPIRALNE

Kotwy spiralne powodują minimalną ingerencję w naprawiany mur, ponieważ są układane w spoinach

Technologia Sika

Technologia Sika jest stosowana w zakresie wzmocnień oraz napraw konstrukcji żelbetowych oraz klejenia elementów konstrukcyjnych. Charakteryzujące się znakomitymi właściwościami jeśli chodzi o wytrzymałość, przyczepność i trwałość.

KLEJE DO WZMOCNIEŃ KONSTRUKCJI

Do przyklejania wzmocnień konstrukcji na podłoża betonowe, murowane, drewniane i stalowe

ZAPRAWY ANTYKOROZYJNE

Zaprawy naprawcze z inhibitorem korozji do złuszczonego lub uszkodzonego betonu w budynkach i konstrukcjach żelbetowych

ZAPRAWY NAPRAWCZE I WYRÓWNAWCZE

Przeznaczone  do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną betonów narażonych na zwiększoną agresję środowiska

WARSTWA SCZEPNA I OCHRONA

Powłoka antykorozyjna na stal zbrojeniową w systemie napraw betonu. Warstwa sczepna pomiędzy podłożem a materiałem naprawczym